Lékař:

MUDr. Martin Tesák, Ph.D.

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, promoval v roce 2000. Po promoci pracoval do roku 2010 na Interní kardiologické klinice FN Brno. Specializaci z kardiologie získal v roce 2006 a poté se věnoval problematice plicní hypertenze. V roce 2009 získal specializovanou způsobilost i z vnitřního lékařství. Od roku 2010 do roku 2019 byl primářem interního oddělení v Třebíči a na tomto pracovišti i v současné době na částečný úvazek pracuje. V roce 2018 dokončil postgraduální studium a získal titul Ph.D. v oboru kardiologie. Je v současné době hlavním autorem 5 a spoluautorem dalších 13 článků v českých i zahraničních a impaktovaných odborných časopisech a spoluautorem několika kapitol ve 3 učebnicích.


Zdravotní sestra:

Iva Pendlová

 

Administrativní asistentka:

Bc. et. Bc. Hana Nováková


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Respirační infekce - opatření
  • Kdo jsme
  • Ordinační hodiny
  • Kontakt
  • Praktické informace
  • Ceník výkonů
  • GDPR
  • Důležité informace a aktuality